Vstupní parter nájemního domu Gudrichova 6, Opava

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2015

zrestaurování vchodu (oprava omítek a výmalba) a zrestaurování (obnova původních povrchů včetně doplnění hmoty reliéfních pilířů) celého venkovního „portálu“ kolem hlavních vchodových dveří