Opěrný pilíř konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Rybí trh, Opava

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2012

Místo: Rybí trh, Opava
Vlastník, investor: Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Almužnická 2, 746 01 Opava
Bližší určení místa popisem: části opěrného pilíře – sokl, okapová hlavice
Autor: nezjištěn
Datování: původní část stavby
Materiál: tufit, vápenec, lomové zdivo
Rozměry: 140/305cm
Realizace: 2012