Socha sv. Floriána, Sosnová

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2014

Okres: Opava
Obec: Sosnová
Místo / Adresa: areál kostela sv. Kateřiny
Bližší určení místa popisem: prostranství před areálem kostela za mostem
Autor: neznámý
Datování: mezi lety 1730 – 1740
Rozměry: 70 x 74 x 350 cm
Materiál / Technika: pískovec / tradiční sochařská kamenická technika skulptury
Předchozí známé rest. zásahy: památka byla v minulosti opravována. Poslední přeložení díla na betonový základ proběhlo v roce 1928.
Poslední oprava proběhla proběhla v 70. letech 20. stol.
Na základě datace vytlačené v betonu základu. Na základě očitého svědectví,
Realizace: 2014