Socha sv. Jana Nepomuckého Březová u Vítkova

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvku2011

Místo: Březová u Vítkova
Upřesňující název památky: socha sv. Jana Nepomuckého
Bližší určení místa popisem: památka se nachází v parčíku u kostela sv. Mikuláše, ve středu obce Březová u Vítkova
Autor: neznámý
Datování: konec 19. století
Rozměry: výška cca 3,5 m
Materiál / Technika: postava mramor, podstavec umělý kámen / zlidovělá forma sochařské kamenické techniky
Předchozí známé rest. zásahy: Památka byla v minulosti opravována, podrobnosti o těchto opravách nejsou známy
Realizace: 2011