Sousoší Olivetské hory

 • Autor příspěvku
 • Rubriky příspěvku2008

Místo: Nový Jičín

 1. Obec s rozšířenou působností: Bílovec, Bravantice, areál farního kostela sv. Valentina – sousoší Olivetské hory
  Autor: neznámý
  Datování: polovina 18. stol. – baroko
  Rozměry: celková výška památky cca 3,5 m, podstavec cca 180 x 150 x 60 cm,
  Materiál / technika:  pískovec / tradiční sochařská kamenická technika skulptury
  Předchozí známé rest. zásahy: památka pravděpodobně byla v minulosti opravována, podrobnosti nezjištěny.
  Realizace: 2008